Om

Om

Hedegaard Elteknik er en enkeltmands virksomhed, der drives af Thomas Hedegaard.

Thomas er uddannet elektriker med speciale i lys og energi, ved en mindre installations forretning. Da lærlingetiden som elektriker, nåede sin ende i 2002 arbejdede Thomas som elektriker svend i 4år, før det blev tid for flere udfordringer i form af efteruddannelse til elinstallatør, Denne blev gennemført med speciale i styring og regulering og blev afsluttet i 2008.

Herefter arbejdede Thomas som installatør ved en mindre installations forretning.

I starten af august måned 2010 blev der taget initiativ til at starte en lille en mandsvirksomhed op. Grundet et ønske om at yde en god og stabil service for kunderne, hvor det er en og samme mand, der taler med kunden om opgaven samt udfører den, og på den måde opnår en god dialog med kunden med mulighed for ændringer under projektet udførelse.

 

Thomas har desuden også el autorisationen for virksomheden. Dette betyder, at kunden får en samarbejdspartner med stor fleksibilitet og viden.

 

Hedegaard Elteknik ligger i det Nordjyske og det er her, der hovedsaligt udføres projekter og serviceopgaver.

 

Hedegaard Elteknik arbejder med alle former for installationer, i god og høj kvalitet og konkurrence dygtige priser.

 

Et hvert projekt bliver skræddersyet til kundens behov, da ikke to personer eller opgaver er ens, er det vigtig at få den rigtige løsning til hver enkelt opgave.

 

Hedegaard Elteknik løser alle former for el-opgaver, f.eks. nybyg og renovering, montage inden for bolig, industri samt landbrugsinstallationer. Der udføres også data, tele, antenne, tyverialarm, overvågning og varmepumpe installation.

 

Hedegaard Elteknik har et velfungerende kvalitetsledelsessystem også kaldt KLS der er udført efter Sikkerhedsstyrelsens anvisninger og bliver løbende auditeret af Byggerietskvalitetskontrol.

PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE

PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE I Hedegaard El Teknik

Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” - 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.


1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Firma navn                Hedegaard El Teknik

CVR-nummer            28 35 79 58

Adresse                     Hobrovej 35

                                  9670 Løgstør

E-mailadresse           Thomas@hedegaardelteknik.dk

Telefonnummer         22755772


2. FORMÅL - BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.


3. KATEGPERIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a)Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR.nr., CHR.nr., oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, kontonummer mv., som vi behandler.

Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR.nr. og oplysninger om straffelovsovertrædelser kan også blive behandlet.


b)Følsomme personoplysninger: I visse tilfælde kan vi behandle personfølsomme oplysninger. Ek-sempelvis kan vi i forbindelse med sygdom behandle helbredsinformationer. 


4. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

a)For at kunne opfyldte vores kontrakt, samarbejdsaftale mv.

b)For at kunne overholde gældende lovgivning.

c)Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.

d)Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.


5. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER 

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbeva-ret fysisk og elektronisk.

Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger. 

Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.


6. KILDER

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

•Direkte fra dig

•GPS udstyr i Hedegaard el tekniks materiel, (Bil, Maskiner, Værktøj osv.)

•Offentlige myndigheder, fx SKAT


7. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx lønadministration, bogholderi, hosting af it-systemer m.v.

Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er for-pligtede hertil.


8. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

•Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

•Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger      begrænset.

•Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

•Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

•Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestil-synsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Hedegaard el teknik på følgende e-mail thomas@hedegaardelteknik.dk 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


Denne persondatapolitik er sidst opdateret: d23 maj 2018


Med venlig hilsen


Thomas Hedegaard

Hedegaard El Teknik

22 75 57 72